מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תכנית מלגות למצטייני דיקן

פרסי לימודים עבור הצטיינות- תואר ראשון

אוניברסיטת בן-גוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת. הפרסים מוענקים עפ"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.

כדי לקבל את הפרס הכספי חייב להיות התלמיד פעיל בלימודי תואר ראשון, או תואר גבוה יותר, באוניברסיטת בן-גוריון, לפחות בסמסטר א' בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענק הפרס.

 
תלמיד אשר ימצא ראוי לקבלת הפרס או תעודת הערכה, אך אינו תלמיד פעיל, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנה העוקבת, יקבל תעודה בלבד ללא פרס כספי.

 • רק קורסים בעלי נק"ז נכללים בשקלול לפרס לימודים.

קורסים שאינם מקנים נק"ז לא נכללים בשקלול לפרס לימודים.

פרטים נוספים:

 1. 2% מכלל תלמידי התואר הראשון ו M.D. יקבלו תעודות הצטיינות למיניהן בליווי פרס כספי. מתוך מקבלי תעודות ההצטיינות יקבלו:
  • 10% פרס הרקטור למצטיין יתרה, ציון מינימום 95.
  • 30% פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מינימום 91.
  • 60% פרס הרמ"ח להצטיינות, ציון מינימום 87.
 2. 3% נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי. (ציון מינימום 85)

  היקף לימודים מלא יחשב בהיקף של לפחות 36 נק"ז בשנה (ובתנאי שיש ציון עבור כל קורס שנלמד).  ההישגים בקורסי הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים לשנה עליה ניתן הפרס.

  סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינות (30 בנובמבר) יוכל להכלל ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר 30 נק"ז במהלך השנה.

  בפקולטה למדעי הבריאות היקף לימודים מלא ייקבע על פי תכנית הלימודים אליה שייך הסטודנט ושנת הלימודים בתואר.
         
  סטודנטים הלומדים בתכניות לימודים כפולות באותה פקולטה, ועונים על הקריטריונים בשתי התכניות, יהיו זכאים לקבל פרס אחד, הגבוה מבין השניים, ושתי תעודות.

 3. על סטודנטים הלומדים בתכניות לימודים כפולות בשתי פקולטות, יוחלו הקריטריונים הבאים:

  7% מכלל תלמידי תואר ראשון בתכניות המשולבות לתואר כפול יקבלו תעודות הצטיינות. מתוכם:
  • 10% פרס הרקטור למצטיין יתרה, - ציון מינימום 93.
  • 30% פרס הדיקן להצטיינות יתרה, ציון מינימום 89.
  • 60% תעודת הערכה - ציון מינימום 83.
  • 6% נוספים יקבלו תעודות הערכה ללא פרס כספי, ציון מינימום 83.

היקף לימודים מלא יחשב בהיקף של לפחות 45 נק"ז בשנה (ובתנאי שיש ציון עבור כל קורס שנלמד).

ההישגים בקורסי הקיץ נלקחים בחשבון סך כל ההישגים לשנה עליה ניתן הפרס.

סטודנט שיסגור את התואר עד לתאריך הקובע של חישוב פרסי הצטיינות (30 בנובמבר) יוכל להכלל ברשימת הסטודנטים המצטיינים, אם צבר 38 נק"ז במהלך השנה.