מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תוכנית מרחבים

תוכנית למצטיינים ומצטיינות
במחלקה למדעי הסביבה, גיאואינפורמטיקה ותכנון ערים

תכנית "מרחבים" לתלמידים מצטיינים מיועדת לבוגרי שנה ב’ בלימודי תואר ראשון מכל תכניות הלימודים המחלקתיות, והמעוניינים להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במחלקה.
 
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון להתחיל בשנה השלישית ללימודיהם:
1. בלימוד קורסים לתואר שני.
2. בביצוע מחקר וניסוי בתחום בו ייבחרו לבצע את עבודת הגמר שלהם לתואר שני.


יו"ר התכנית: פרופ' טל סבוראי
רכזת התכנית: רוני בלושטיין-לבנון
מזכירת התכנית: ענת קפלן


מועמדות לתכנית יש להגיש באמצעות טופס ההרשמה, אותו יש לשלוח אל גב' ענת קפלן anatkap@bgu.ac.il
> תקנוני התכנית: תקנון למסלול המואץ * תקנון למסלול הרגיל​  
קול קורא להגשת מועמדות
טופס הרשמה לתכנית
תלמידי מרחבים

 

פתיח לאתר.jpg