מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
ג'מאעהתואר שני יצירת קשר

אודותינו

ג'מאעה הינו כתב עת  ללימודי המזרח התיכון. מאז 1998, ג'מאעה יוצא לאור אחת לשנה מטעם המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ייחודו של ג'מאעה בהיותו כתב עת אקדמי שפיט, אשר נכתב ונערך במשותף על ידי תלמידי.ות מחקר וחוקרים.ות. ג'מאעה מציג תחומי מחקר וסוגיות שונות המצויות בחוד החנית של לימודי המזרח התיכון.  אזור זה כולל את אפריקה הצפונית והדרומית לסהרה; את העולם הערבי, התורכי והפרסי; את הים התיכון והבלקן; את מרכז, דרום, ודרום-מזרח אסיה; וכן אזורים אחרים שאליהם נדדו ושבהם התיישבו עמים וקהילות מטריטוריות אלה. במיוחד אנו מעוניינים במאמרים על קהילות המקיימות קשרים היסטוריים, מסחריים, פוליטיים, תרבותיים או דתיים עם המזרח התיכון וזיקות גומלין טרנסלאומיות וטרנסאזוריות עם אזורים אחרים. ​כל כתבי היד המוגשים לג'מאעה עוברים תהליך שיפוט פנימי וחיצוני על ידי מומחים מתחומים שונים בלימודי המזרח התיכון.

 

מלבד מדורי המאמרים וביקורת הספרים, כל גיליון של ג'מאעה כולל שלושה מדורים נוספים:

022-idea-1.pngנקודה למחשבה

לחוקרים.ות רבים.ות ישנם רעיונות ראשוניים, אולי רעיונות בוסר, שעדיין לא ברור אם יהפכו, בסופו של דבר, לספר ולמאמר, ואולי ייזנחו במגירה. המדור "נקודה למחשבה" נועד לתת בימה לרעיונות כאלה ולהביאם לפני הקוראים. המערכת מקווה לעורר באמצעותם רב-שיח שיתקיים מעל דפי כתב העת, או בבמות אחרות.

arabic.pngמדור תרגום

המדור מושתת על שיתוף פעולה בין ג'מאעה לבין סדרת "מכתוב" וחוג המתרגמים במכון ון ליר בירושלים. המדור חותר להביא לקדמת הבימה המחקרית יצירות פרוזה, הגות והיסטוריה שהופיעו במקור בשפה הערבית, ותורגמו במסגרת חוג המתרגמים של סדרת "מכתוב". דגם העבודה הייחודי של הסדרה, שאתו מזדהה כתב העת, מבוסס על דו-לשוניות בעבודת התרגום. על כל טקסט עובדים מתרגם.ת ועורך.ת תרגום, יהודים ופלסטינים (אזרחי ישראל). מלבד השבחת התרגום, תהליך זה מאפשר תנועה בין השפות ומונע יצירת חיץ ביניהן – ובאותה העת מונע עיסוק בלעדי של יהודים בהעברת טקסטים מערבית לעברית. כל טקסט מתורגם שיופיע בג'מאעה ילווה במבוא קצר מאת חוקרות וחוקרים שיבאר את הקשריו ומשמעויותיו השונים.  באותה העת, מדור זה מיועד גם ליצירות מתורגמות שהופיעו במקור בשפות מזרח תיכוניות נוספות, כגון פרסית ותורכית.

036-idea-2.pngשנוי במחלוקת

פולמוסים מחקריים הם נשמת אפו של עולם הידע והמחקר. מדור זה נועד להציג פולמוסים עדכניים בחקר המזרח התיכון,  המשקפים את הדינמיקה ואת כיווני ההתפתחות של התחום בישראל ומחוצה לה. בכל גיליון יופיעו​ במדור שני מאמרים המקיימים ביניהם ויכוח על סוגיה נבחרת העומדת בחזית המחקר בלימודי המזרח התיכון. מאמרים אלה בדרך כלל מוזמנים מראש, אבל אנו גם מקבלים בברכה הצעות יזומות מכותבים.ות.