המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים

אודותינו

המרת דת מאחת לשנייה הינה אירוע משמעותי ומכונן, לא רק עבור האדם המומר, אלא גם לקהילה הדתית שהושארה מאחור ולזו החדשה שאומצה.

חומרים היסטוריים מכילים עדויות של אלפי המרות בין-דתיות (הן של יחידים והן של קבוצות המוניות), אשר יכולות לשפוך אור על תופעה דתית, חברתית, פוליטית ומשפטית, הרלוונטית להבנתנו כיצד קהילות דתיות מתפקדות, כיצד הן מתמודדות עם שאלות זהות, כיצד הן מציבות גבולות ומדוע הן עושות זאת.

המרת דת יכולה גם ללמד על המדיניות ועל המבנים הפנימיי​ם של הקהילה הדתית; על יחסי הגומלין עם אלו הנתפסים כ"אחרים", וכן על הדינמיקות של תרבויות מיעוט-רוב המתגוררות זו לצד זו.

המרכז ​​לחק​​​​ר המרת דת ומפגשים בין-דתיים מספק מסגרת אנליטית לבחינת נושאים פוליטיים, חברתיים, דתיים ומשפטיים; גבולות קהילתיים ודתיים; מעבר של ידע; ומספק יכולת להשוות את תהליך ההמרה לאורך תקופות זמן ארוכות ובין אזורים גיאוגרפיים שונים.

השאלות שעולות שופכות אור גם על תפקידה של הדת בעולם המודרני, כמו גם על היחסים בין מערכות אמונה לבין מבני חוק וחברה בעידן של זהויות מעורבות ושל חברות רב-תרבותיות.

עם הקמת המרכז ב2012 בזכות מענק I-CORE, התמקדנו בבניית מאגר מידע, ששאף לקבץ את כל העדויות הקיימות לגבי המרות מדת אחת לאחרת.

הנתונים אשר נאספו על-ידי חברי המרכז, בשיתוף עם קבוצת חוקרים בינלאומית, הוכנסו לתוך מחשב ותורגמו לאנגלית, כדי שמאגר המידע יהיה זמין לכל המעוניין. המידע שהצטבר יספק חומר גלם עבור מחקר עתידי, אשר יאפשר לחוקרים לערוך השווא​ה ולהתייחס למגוון רחב של נושאים העוסקים בהמרת דת באזור גיאוגרפי נרחב ולאורך תקופת זמן ארוכה, ולהציע פרשנות חדשה.

מאז 2018 נהפכנו למרכז מחקר אוניברסיטאי בזכות מימון מקרן מרכוס, ואנו ממשיכים להציע מלגות לדוקטוראנטים ובתר-דוקטוראנטים שעוסקים בשאלות מחקר שנוגעות לנושא השנתי המתחלף:

  • תשפ"ד: דת ופוליטיקה
  • ​תשפ"ג: דת והסביבה הטבעית
  • תשפ"ב: פריפריה ומרכז בדתות האברהמיות
  • ​תש"פ: אלימות והצדקתה בדתות האברהמיות​

​בשנת 2018 הפך CSoC למרכז BGU בפקולטה למדעי הרוח והחברה ומאז ​מנוהל על ידי פרופ' אפי שוהם-שטיינר, עם ועדת היגוי של שבעה חברי סגל בכירים. כיום מכהנת כמנהלת פרופ' דניאלה טלמון-הלר.

המרכז תומך ב​קוהורט של עמיתים צעירים מבטיחים - פוסט דוקטורט ומועמדים לדוקטורט מצטיינים - שמחקריהם מתייחסים לנושא זה. המרכז מקיים סמינרים שבועיים וקבוצות קריאה, מספר אירועי ספרים, סדנאות בינלאומיות וטיולי שטח. הוא הזמין הרצאות אורח ועמיתי מחקר מאוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם. במסגרת BGU, הסמינרים והכנסים של המרכז משמשים מוקד לתלמידי החכמים והבוגרים הרבים המתעניינים ביהדות, נצרות ואיסלאם, וממשיכים למשוך עמיתים לשעבר, חוקרים ממוסדות אחרים ואורחים מהקהילה.

​המרכז גאה לטפח עשרות פוסט-דוקטורנטים ומועמדים לדוקטורט ישראלים ובינלאומיים​, לא רק עם מלגות, אלא גם עם אווירה אינטלקטואלית מעוררת ​והזדמנויות ליזמות אקדמית ושיתופי פעולה בינלאומיים. חלק מעמיתינו כבר השיגו תפקידים במסלולי קביעות (העברית, למשל), מלגות בתוכניות פוסט-דוקטורט יוקרתיות (בהרווארד, ייל ופן, למשל), מועמדויות לפרסים יוקרתיים ופרסום מאמרים ומונוגרפיות בעיתונות אקדמית מובילה.

חוקרים ומוסדות שותפים:

חקר הדתות האברהמיות – הקבוצה המדעי​ת שנוהלה עד ל-2018 ע"י פרופ' חיים היימס​ מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כללה שיתוף פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה.​

הקבוצה המדעי​ת >>

פרופ' אפרים שהם-שטיינר לקח על עצמו לנהל את המרכז כשנהיה משויך לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב עד ל-2021, וכיום מנהלת את המרכז פרופ' דניאלה טלמון-הלר.