בית-ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

Deichman

בית-ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

בית-הספר אחראי על כל תלמידות ותלמידי הדוקטורט ובתר-דוקטורט (פוסט-דוקטורט) באוניברסיטה, מתהליך הרישום ועד הענקת התואר.

למערכת פרסים ומלגות