מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סמינר המחלקה להנדסת חומרים 07/03/2024

סמינר מחלקתי

סמינר המחלקה להנדסת חומרים 07/03/2024
07במרץ

נושא הסמינר:

Antireflective structures fabricated on various optical surfaces

 מרצה הסמינר:

 Sivan Tzadka

מנחה

Supervisor: Prof. Mark Schvartzman

Department of Materials Engineering, Ben-Gurion University of the Negev