אתר יחידה פנימית לדוגמא
לפורטל הסטודנטיאלי

חפש ב-BGN

חפש ב-BGN

מה זה
אמיתי אחר. הסיבה היא, כי בעת הצגת סקיצה עם טקסט אמיתי קריא, יתחיל הצופה לקרוא