הפקולטה למדעי ההנדסה

חיפוש

חיפוש

Flower In Desert En

הפקולטה למדעי ההנדסה

הפקולטה למדעי ההנדסה החלה את פעילותה באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנה"ל תשכ"ז בלימודי תואר שני במחלקות להנדסה כימית ולהנדסת מכונות. לימודים לתארים גבוהים בפקולטה היוו אבן יסוד של האוניברסיטה.
 
הפקולטה למדעי ההנדסה התפתחה, ביססה את מעמדה האקדמי וחיזקה את קשריה עם התעשייה באזור ותרמה תרומה רבה בתחומי ההוראה והמחקר ובייעוץ לענפי התעשייה בארץ.
 
הפקולטה למדעי ההנדסה מעניקה תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי.