מדריך אומברקו

חיפוש

חיפוש

פעולות מתקדמות באומברקו

תיזמון לפרסום עתידי

ניתן לתזמן את התוכן שלנו כך שיפורסם לא באופן מיידי, אלא במועד עתידי שנבחר. 

בכפתור הירוק למטה מצד ימין, יש לבחור באפשרות התיזמון schedule 

ולבחור את התאריך והשעה הרצויים. 

בחירת האפשרות Schedule:

תיזמון

בחירת השפה הרצויה ולחיצה על

Set date

בחירת התאריך והשעה הרצויים

ולחיצה על הכפתור הירוק schedule