The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה להארכת לימודים - תואר שני
שם משתמש
טופס זה נועד להגשת בקשה להארכת לימודים. ניתן לבקש הארכה לסמסטר אחד בלבד. בסיום הטיפול בבקשתך, תשלח תשובה לתיבת הדוא"ל שלך.


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.