טקס הענקת תארים, הפקולטה למדעי הטבע

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

2015 General Graduation Ceremony Faculty of Natural Sciences Faculty of Health Sciences ÃThe Albert Katz International School for Desert Studies