מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Pastel Rainbow 2023 Monthly Planner (1920 × 480 פיקסל)

לימודי סמסטר בחו"ל

​​​​​
section-bottom

אוניברסיטת בן-גוריון מציעה לסטודנטים לימודי סמסטר בחו"ל. ההזדמנות ללמוד בחו"ל הוקמה באוניברסיטת בן-גוריון בשנת 2007, על מנת לסייע לאוניברסיטה להרחיב ולהעמיק את אופייה הבינלאומי ולהיות חלק מרשת הידע והלמידה הגלובלית המתפתחת.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה הזדמנות ללמוד בחו"ל

לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שני סוגים של הסכמים עם אוניברסיטאות בכל העולם:

הסכמים דו-צדדיים
הסכמים דו-צדדיים הם הסכמים חוזיים שנוצרו בין שני מוסדות המאפשרים שיתוף פעולה וחילופי סטודנטים וצוות.
במסגרת ההסכמים, הסטודנטים משלמים את שכר הלימוד הרגיל לאוניברסיטת בן-גוריון ופטורים מתשלום שכר הלימוד באוניברסיטה המארחת.

Erasmus+
Erasmus + היא תוכנית בהובלת האיחוד האירופי, המציעה הזדמנויות לניידות ממומנת לתקופה של 3-12 חודשים.
במסגרת ההסכמים, הסטודנטים משלמים את שכר הלימוד הרגיל לאוניברסיטת בן-גוריון ופטורים מתשלום שכר הלימוד באוניברסיטה המארחת. בנוסף, Erasmus + מספקים מלגות לתמיכה בהוצאות אישיות וכרטיס טיסה, בהתאם למדינה של האוניברסיטה המארחת.

 

באיזה מדינות אפשר ללמוד?

לאוניברסיטת בן-גוריון יש הסכמים עם אוניברסיטאות באירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אסיה ואוסטרליה. הרשימה הבאה כוללת את כל האפשרויות הנוכחיות לחילופי סטודנטים עבור תלמידי בן-גוריון: רשימת אפשרויות לחילופי סטודנטים עבור סטודנטים BGU

שימו לב, מספר המקומות מוגבל. סטודנטים שמסיימים את תהליך הבקשה חייבים לעבור ועדת קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון, כאשר אחד הקריטריונים העיקריים לבחירה הוא מצויינות אקדמית.

section-bottom

למידע נוסף בנושא

כיצד להגיש בקשה לתוכנית חילופי סטודנטים, לחץ כאן

ציטוטי סטודנטים