מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Bgu Sign Mobile

חברות וחברי סגל חדשים לשנת תשפ"ד

​​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ממשיכה לצמוח, ובכל שנה מצטרפים אלינו חוקרות וחוקרים חדשים שמגיעים ממיטב מוסדות המחקר בארץ ובעולם וכן חברי וחברות סגל מנהלי וטכני חדשים.

הכירו את אלה שהצטרפו למשפחת בן-גוריון בשנת תשפ"ד:

ד"ר גל סופר

המחלקה לאמנויות - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

הכירו את גל >>

ד"ר דניאל קארו-עטר

המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית - הפקולטה למדעי הבריאות

הכירו את דניאל >>

ד"ר טל יציב

המחלקה לפסיכולוגיה - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

הכירו את טל >>

רועי מילר

ראש מדור מערכות מידע משאבי אנוש - המחלקה למערכות מידע

הכירו את רועי >>

שירה ליאת קאופמן

מתאמת מפגשי תורמים ואח"מים - המחלקה לקשרי ציבור

הכירו את שירה >>

משה שקרוקה

מהנדס מחשוב - המחלקה להנדסה ביורפואית

הכירו את משה >>

אדווה מורי מוטל

מהנדסת מעבדות הוראה ומחקר - המחלקה למדעי החיים

הכירו את אדווה >>

גליה גרשטיין

רכזת לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה - החוג לפדגוגיה וקידום מורות.ים, בית הספר לחינוך

הכירו את גליה >>

מיטל פאר

קניינית ציוד מדעי - מחלקת רכש ואספקה

הכירו את מיטל >>

חברות וחברי סגל שהצטרפו בשנת תשפ"ג

הכירו את החוקרות והחוקרים וכן את חברי וחברות הסגל המנהלי והטכני שהצטרפו אלינו בשנת תשפ"ג.