מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

דיקנים ומנהלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

פרופ' מיקי מלול

פרופ' מיקי מלול.

פרופ' נירית בן אריה דבי

פרופ' נירית בן אריה דבי.

פרופ' גבריאל למקוף

פרופ' גבריאל למקוף.

פרופ' יניב גלבשטיין

פרופ' יניב גלבשטיין.

פרופ' רלי הרשקוביץ

פרופ' רלי הרשקוביץ.

פרופ' ארנה בראון-לבינסון

פרופ' ארנה בראון-לבינסון.

פרופ' אבי בראלי

פרופ' אבי בראלי.

פרופ' נעם ויסברוד

פרופ' נעם ויסברוד.

פרופ' עופר עובדיה 

פרופ' עופר עובדיה.

ד"ר אסנת און

ד"ר אסנת און.

פרופ' יובל גולן

פרופ' יובל גולן.

פרופ' אֹורנה אלמוג

פרופ' אֹורנה אלמוג.