מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Israel Flag

חרבות ברזל - מידע לסגל

​​​​​הודעות, עדכונים ומידע חשוב לסגל האוניברסיטה בתקופת מלחמת חרבות ברזל

כל העדכונים וההודעות לסגל

ריכזנו לכם את כל המיילים, העדכונים וההנחיות שנשלחו בפלטפורמות השונות במקום אחד.

לקריאה

כאן בשבילכם

אפשרויות סיוע ותמיכה
Heart Freepik
plus
מרכז החוסן של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
האוניברסיטה מציעה לקהילתה תמיכה נפשית ורגשית שמטרתו להעניק סיוע נפשי ראשוני ולהפנות לגורמים נוספים במידת הצורך.
Hotel
plus
אפשרויות לינה ואירוח
אנו מסייעים לקהילת האוניברסיטה באפשרויות לינה ואירוח ומחברים בין משפחות שמעוניינות לארח.
Reserve 2
plus
למשרתות ומשרתים במילואים
מגויסי ומגויסות המילואים, אנשי כוחות הבטחון ומשפחותיהם, אנו מודים לכם על המחויבות וההקרבה עבור כולנו ונעמוד לרשותכם בכל שיידרש.
Kid
plus
מידע להורים לילדים ונוער
מאגר מתעדכן לסיוע, תמיכה רגשית, הצגות, אתרים ופעילויות לילדים ובני נוער.

התנדבות וסיוע לקהילה

בימים אלו אנו מבינים את עוצמתה ומשמעותה של הקהילה המתגייסת להיות שם עבור חבריה הזקוקים ליד תומכת ומכוונת, לחיילים ומגויסי המילואים. מכל אגפי האוניברסיטה נרתמו חברי קהילה אשר בצעו את משימותיהם ברגישות ועם תחושת אחריות ושליחות.

לכל היוזמות

המBGעת

בתקופה זו, כשאנו מתמודדים עם מציאות מורכבת ואי ודאות, רצינו לייצר עבורכם מקום המאפשר למידה, חשיפה לכלים להתמודדות והרחבת ידע.

לכל ההרצאות

כואבים. מתאבלים. זוכרים.

קהילת האוניברסיטה כולה הלומת צער ואבלה על אובדנם של חברות וחברי סגל, סטודנטיות וסטודנטים אשר נפלו בעת מילוי תפקידם ואשר נרצחו במהלך מלחמת "חרבות הברזל".

לדף הזכרון