מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Ben Gurion Award Mobile

קול קורא - ​​​אות בן-גוריון לשנת תשפ"ד​​​​

​​​​​"רק איש חי, רב-פעלים, מחונן בשאר-רוח, גדול נפש, אדיר השפעה והשראה – נחרט עמוק בנשמת העם" (דוד בן​​-גוריון)
section-bottom

חזונו המכונן של דוד בן-גוריון, "להוות מגדלור של מדע וידע לנגב, לישראל ולאומות העולם" הוא הבסיס לכל פעילותה האקדמית, המחקרית, המדעית, החברתית, החינוכית והקהילתית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

'אות בן-גוריון' מוענק על ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לאנשי מופת מעוררי השראה המרחיבים את גבולות המעורבות, הנתינה והידע האנושי.

אנו מזמינים אתכן ואתכם להציע מועמדות ומועמדים לקבלת 'אות בן-גוריון' לשנת תשפ"ד.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך​ 30.06.23 בקישור הבא בלבד >>​​

ועדת הפרס תבחר להעניק את אות בן-גוריון באחת מהקטגוריות הבאות: 

  1. אות בן-גוריון לבוגר.ת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  2. אות בן-גוריון למועמד.ת מהקהילה האוניברסיטאית
  3. אות בן-גוריון למועמדות.ים מהארץ ומהעולם שהטביעו חותם משמעותי בנגב

האות יוענק למי שתרמו תרומה חשובה, ייחודית או מקורית באחד או יותר מהתחומים:

  • מדע ומחקר
  • חברה, קהילה ומעורבות חברתית
  • כלכלה ועסקים
  • תרבות ואמנות
  • סביבה וקיימות
  • חינוך והוראה
  • טכנולוגיה ויזמות

 

ניתן להמליץ גם על גברים ונשים מעוררות השראה, מובילי דרך, שהוכיחו מנהיגות וחזון ייחודי, או פרצו דרך בתחום כלשהו, גם אם אינו בין התחומים הנזכרים לעיל. ניתן להציע גם מועמדות ומועמדים לפרס 'מפעל חיים' ברמה לאומית או בין־לאומית, שהתרומה או ההשפעה על הנגב, מדינת ישראל או העולם הפכו למפעל חייהן.ם.


'אות בן-גוריון' יוענק ביום ראשון, ו' בכסלו תשפ"ד, 19/11/2023​.


לבירורים ניתן לפנות לדוא"ל: judithsa@bgu.ac.il​

 

לזוכי ו​זוכות אות בן-גוריון בעבר >>