מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

פעילות חברתית תמורת מלגה

​​​​​​סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

בהמשך להודעת קבלת המלגה, לפניך הצרופה שקיבלת עם התשובה.
כל הסטודנטים המקבלים מלגה מחוייבים לעשות פעילות חברתית תמורתה, בדרום.

 1. רשימת ארגונים מאושרים לפעילות חברתית תמורת המלגה - ראו רשימה בהמשך העמוד.

 2. מכתב הפניה אל מקום הפעילות כולל ספח ממקום הפעילות אשר יוחזר אלינו עד- 28/2/2024.

 3. טופס פעילות להחתמה בתום כל יום פעילות ע"י האחראי במקום

 4. טופס מילוי לסטודנטים המצטיינים בהתנדבות.

מספר שעות הפעילות שאתם נדרשים לבצע הוא בהתאם לגובה המלגה שקיבלתם, לדוגמא: 20 אחוזים מלגה= 20 שעות פעילות שנתית.  

עם סיום הפעילות ולא יאוחר מ-30/6/2024 יש להשיב לנו את הטופס חתום בחתימה וחותמת.

זכרו, קבלת המלגה מותנית בביצוע הפעילות!

רשימת הארגונים המאו​שרים לביצוע פעילות חברתית תמורת מלגה:

לתשומת לבך:

 • סטודנטים אשר עשו שירות מילואים 14 יום ומעלה במהלך שנת הלימודים פטורים מפעילות נוספת.
  פר"ח נחשב כפעילות חברתית.

לנוחיותך סיווגנו את הארגונים ע"פ נושאים. אנו מקווים שחלוקה זאת תסייע לך לבחור בארגון אשר תואם את ציפיותיך.
חלק מן הארגונים יופיע במספר נושאים.

 1. אוכלוסייה בוגרת

 2. איכות הסביבה, טבע, בעלי חיים

 3. בריאות והזנה

 4. המגזר הבדואי

 5. התמודדות מול הממסד

 6. חינוך, ילדים ונוער

 7. לאומי

 8. מדע ומחשבים

 9. מנהיגות

 10. נשים - בריאות, זכויות, העצמה

 11. עלייה - עולים