מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מרכז תכנית מסע
מר, יבגני זליקסון
מרכז תכנית מסע
zyevgeni@bgu.ac.il 086304562