מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' יובל שחר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
yshahar@bgu.ac.il 0747795118 0000-0003-0328-2333
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר