מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' יובל גורן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ygoren@bgu.ac.il 0747795201 0000-0003-4430-8691
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר