מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' יעל אידן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
yael@bgu.ac.il 08-647-2232 0000-0002-7430-8468