מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
מרכז/ת התוכנית ללימודי אפריקה
גב', ורד גורנו
מרכז/ת התוכנית ללימודי אפריקה
worim@bgu.ac.il 086461112