מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
מנהלת המחלקה למעורבות חברתית
עו"ד, ורד סרוסי כ"ץ
מנהלת המחלקה למעורבות חברתית
vsarousi@bgu.ac.il 086461780