מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש היחידה להכשרת מורים-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ', דנה ודר-וייס
ראש היחידה להכשרת מורים-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
vedderwe@bgu.ac.il 086461846