מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ממונה על המרכז לפיתוח קרייריה - בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב
גב' מיטל צור דואק
ממונה על המרכז לפיתוח קרייריה - בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב
tzurm@bgu.ac.il
גב'
ממונה על המרכז לפיתוח קרייריה - בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב