מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ', איליה טיומקין
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
tyomkin@bgu.ac.il 086461694