מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, טליה שדה
חבר סגל אקדמי בכיר
tsadeh@bgu.ac.il 086428545