מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש צוות תקציבי מחקר
גב', רינת דכטרמן
ראש צוות תקציבי מחקר
trinat@bgu.ac.il 086477710