מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עוזר למנהל המכון למדעים וטכו'
גב', טלי נעם
עוזר למנהל המכון למדעים וטכו'