מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר טל שי
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
talshay@bgu.ac.il 08-646-1277 0000-0003-0755-1350
ד"ר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר