מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכז/ת התוכנית להנדסת תוכנה
גב', חן שפירא
רכז/ת התוכנית להנדסת תוכנה
suisac@bgu.ac.il 086479272