מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' אורן מקס שדות
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
sorens@bgu.ac.il 08-647-7103 0000-0002-2627-550X
פרופ'
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר