מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי
מר ליאור סייג
חבר/ת סגל אקדמי
siagl@post.bgu.ac.il 0000-0002-5517-5006