מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אורי שויד
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
shwed@bgu.ac.il 086472052