מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
רכז/ת לענייני סטודנטים
גב', שירה שמש פליט
רכז/ת לענייני סטודנטים
shshira@bgu.ac.il 086472899