מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש צוות - מערכות מידע מנהל תלמידים - אקדמי
גב', שירי פורת גולן
ראש צוות - מערכות מידע מנהל תלמידים - אקדמי
shiripo@bgu.ac.il 086479424