מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
עובד מעבדות הוראה ומחקר
ד"ר, יאנה חראפונסקי
עובד מעבדות הוראה ומחקר
shavinsk@bgu.ac.il 086477336