מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
סגן ראש מחלקה-חבר סגל אקדמי בכיר
פרופ', גיא שני
סגן ראש מחלקה-חבר סגל אקדמי בכיר
shanigu@bgu.ac.il 0747795108