מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אחראית על פיתוח תוכניות גיוון והנגשה
ד"ר מלכה שחם
אחראית על פיתוח תוכניות גיוון והנגשה
shachamm@bgu.ac.il
ד"ר
אחראית על פיתוח תוכניות גיוון והנגשה