מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' אסף שבתאי
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
shabtaia@bgu.ac.il 0747795124 0000-0003-0630-4059
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר