מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
מתאם אקדמי של מכללות~ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
פרופ', מיכאל סגל
מתאם אקדמי של מכללות~ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
segal@bgu.ac.il 086428073