מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ממונה תקשורת פנים ארגונית
גב', שירן דולינסקי
ממונה תקשורת פנים ארגונית
sdolinsky@bgu.ac.il 086428416