מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, שירה צ'פמן
חבר סגל אקדמי בכיר
schapman@bgu.ac.il 086428227