מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' אמיר שגיא
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
sagia@bgu.ac.il 08-647-9062 0000-0002-4229-1059