מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש יחידת המיחשוב
מר, סער קליין
ראש יחידת המיחשוב
saarkl@bgu.ac.il