מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי
פרופ' אמריטוס ראובן שגב
חבר/ת סגל אקדמי
rsegev@bgu.ac.il 08-647-7108 0000-0001-7079-166X