מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מרכז/ת ללימודי דוקטוראט
גב', רונית פרפרה
מרכז/ת ללימודי דוקטוראט
ronitp@bgu.ac.il 086472276