מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, רועי גפטר
חבר סגל אקדמי בכיר
roeyg@bgu.ac.il 086428272