מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רמ"ד מערכות מידע מנהליות
מר, רועי מילר
רמ"ד מערכות מידע מנהליות
roeim@bgu.ac.il