מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ממונה על מיחשוב פקולטי
מר, רימון ונקרט
ממונה על מיחשוב פקולטי
rimon@bgu.ac.il 086461498